វិធីសម្រកទំម្ងន់/How to lose weight/CTV8HD/Cambodia
 • សុខភាពជារតនៈសម្បត្តិដ៏មហាសាល គ្មានលក់នៅលើទីផ្សារ ដូច្នេះចំណេះដឹងអំពីសុខភាព ការបរិភោគ គឺកាន់តែមានសារសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅ។

  កម្មវិធី ៨នាទីដើម្បីសុខភាព នឹងនាំយកនូវចំណេះដឹង និងអាការៈនៃសុខភាពនានា ព្រមទាំងអាហារ ផ្លែឈើ បន្លែ ត្រី សាច់ ដែលជួយបង្ការ និងបង្កើនដល់សុខភាពរាងកាយ។

  សូមរង់ចាំទស្សនាកម្មវិធី៨ នាទីដើម្បីសុខភាព ផ្សាយជូនទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា
  ប៉ុស្តិ៍លេខ៨អេចឌី ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ព្រហស្បត្តិ៍ និងថ្ងៃសុក្រ ។

  #mclawrenceofficial
  #eventssnipe
  #snipeevents

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *